• Pacemaker
  • Port-a-cath
  • AV fistel (dialyse)
  • Dialysecatheter
  • Varia
Tab 1
Stacks Image 5353
Omschrijving van de aandoening:
Als het hartritme te traag is wordt er door de cardioloog beslist dat er een hartstimulator of pacemaker dient ingeplant te worden. Dit gebeurt dikwijls samen met een vaatchirurg.
Tab 2
Stacks Image 5358
Omschrijving van de aandoening:
Een port-a-cath of veneuze poortcatheter is een klein aanprikbaar onderhuids poortje verbonden met een buisje dat uitkomt vlak aan het hart. Dit poortje wordt ingeplant om frequente toedieningen van bijvoorbeeld chemotherapie, mogelijk te maken. Nadien kan, in overleg met de oncoloog, deze terug verwijderd worden.
Tab 3
Stacks Image 5393
Omschrijving van de aandoening:
Voor patiënten kandidaat voor nierdialyse, kan het soms nodig zijn een AV-fistel aan te leggen op de voorarm. Dit is een verbinding tussen een slagader en ader die dan toelaat de dialyse mogelijk te maken.
Patiënteninformatie:
Deze brochure is beschikbaar bij uw behandelende arts.
Stacks Image 9399
Stacks Image 9402
Stacks Image 9425
Stacks Image 9427
Stacks Image 9429
Tab 4
Stacks Image 5384
Omschrijving van de aandoening:
Voor sommige nierdialysepatiënten kan er geen AV-fistel aangelegd worden en zal er een dialysecatheter in de hals geplaatst worden.
Tab 5
• Sternotomie duikende schildklier
• Toegangschirurgie voor wervelzuilchirurgie via buik of borstkas