Slagaderziekten
  • Halsslagaders
  • Slagaders van de ledematen
  • Borstslagader
  • Buikslagader
  • Darm- en nierslagader
  • Vaattrauma
Tab 1
Halsslagaders of carotiden:
Stacks Image 5321
Omschrijving van de aandoening:
Een vernauwingen in de halsslagader kan je niet voelen maar kan wel beroertes, spraakstoornissen, zichtproblemen en verlammingen veroorzaken. Deze vernauwing kan chirurgisch behandeld worden door een klassieke operatie of soms door openblazen en plaatsen van een stent.
Patiënteninformatie:
Deze brochures zijn beschikbaar bij uw behandelende arts.
Carotisstent brochure
Stacks Image 4887
Stacks Image 9226
Stacks Image 4881
Stacks Image 4883
Stacks Image 4885
Stacks Image 9156
Stacks Image 9158
Carotisendarteriëctomie brochure
Stacks Image 9013
Stacks Image 9214
Stacks Image 9216
Stacks Image 9218
Stacks Image 9220
Stacks Image 9222
Tab 2
Slagaders van armen en benen:
Stacks Image 5316
Omschrijving van de aandoening:
Een slagader in de benen (of zelden in de armen) kan vernauwingen vertonen of verstoppen. Dit leidt dan dikwijls tot krampen tijdens het stappen, nachtelijke pijn of wonden aan de voeten. Het letsel kan chirurgisch verholpen worden door openblazen en plaatsen van een stent, door het zuiver maken van een verstopte slagader of door het aanleggen van een overbrugging.
Patiënteninformatie:
Deze brochures zijn beschikbaar bij uw behandelende arts.
PTA brochure
Stacks Image 9263
Stacks Image 9278
Stacks Image 9316
Stacks Image 9320
Stacks Image 9322
Stacks Image 9324
Stacks Image 9318
Liesplastie, femoro-popliteale bypass brochure
Stacks Image 9293
Tab 3
Stacks Image 5311
Omschrijving van de aandoening:
Uitzetting van de borstslagader kan leiden tot een slagaderbreuk. Deze uitzetting of aneurysma wordt volgens strikte indicatie heelkundig behandeld. Dit gebeurt bijna steeds op een minimaal invasieve manier door het plaatsen van een endoprothese via de lies.
Tab 4
Stacks Image 5306
Omschrijving van de aandoening:
Er kan een verstopping optreden van de grote buikslagader met het risico op bloedtekort in beide benen.
Er kan een abnormale uitzetting of aneurysma optreden met risico op openbarsten en slagaderbreuk. Beide aandoeningen kunnen chirurgisch behandeld worden. Meestal kan dit op een weinig invasieve manier door het plaatsen van een endoprothese via de liezen. Soms is een klassieke broekoperatie nodig.
Patiënteninformatie:
Deze brochures zijn beschikbaar bij uw behandelende arts.
AAA klassiek brochure
Stacks Image 8975
Stacks Image 8978
Stacks Image 8980
Stacks Image 8982
Stacks Image 8984
Stacks Image 8986
AAA Endoprothese brochure
Stacks Image 9065
Stacks Image 9068
Stacks Image 9070
Stacks Image 9072
Stacks Image 9074
Stacks Image 9076
Broekoperatie AFG brochure
Stacks Image 9141
Stacks Image 9154
Stacks Image 9146
Stacks Image 9148
Stacks Image 9150
Stacks Image 9152
Tab 5
Stacks Image 5301
Omschrijving van de aandoening:
Vernauwingen in de darm- en nierslagaders kunnen opengeblazen en gestent worden. Een klassieke operatie is nog zelden nodig.
Patiënteninformatie:
Deze brochure is beschikbaar bij uw behandelende arts.
PTRA
Stacks Image 9311
Tab 6
Stacks Image 5296
Omschrijving van de aandoening:
Acute zware bloedingen door ongevallen, steek- en schotwonden kunnen door de vaatchirurg behandeld worden.