Spataders
  • Klassieke behandeling
  • Minimaal invasieve behandeling
  • Droogspuiten
  • Varia
Tab 1
Stacks Image 5329
Omschrijving van de aandoening:
Spataders kunnen zowel hinderlijk zijn in esthetisch opzicht als aanleiding geven tot zwaartegevoel, krampen, jeuk, ontsteking of flebitis en zelfs open been of ulcus.
De meest gekende behandeling is het heelkundig wegnemen van de zieke ader. We onderscheiden de stripping van de hoofdspatader en de wegname van kleine zijtakken via microincisies. Deze ingrepen worden uitgevoerd in dagopname.
Patiënteninformatie:
Deze brochure is beschikbaar bij uw behandelende arts.
Spataders klassiek
Stacks Image 9370
Stacks Image 9373
Stacks Image 9404
Stacks Image 9406
Stacks Image 9408
Stacks Image 9415
Tab 2
Stacks Image 5337
Radioablatie en laser behandeling:
Spataders kunnen, indien anatomisch mogelijk, ook op een chirurgisch minimaal invasieve manier behandeld worden met laser (EVLT) of radioablatie (VNUS).
Hierbij wordt de zieke hoofdspatader niet heelkundig uitgehaald maar dichtgeschroeid. Dit laat een sneller postoperatief herstel toe.
Patiënteninformatie:
Deze brochure is beschikbaar bij uw behandelende arts.
Spataders endoveneus
Stacks Image 9352
Stacks Image 9355
Stacks Image 9417
Stacks Image 9419
Stacks Image 9421
Stacks Image 9423
Tab 3
Sclerotherapie en foamsclerotherapie:
Kleine haarvaatjes kunnen, indien mogelijk, op de raadpleging drooggespoten worden indien de grote onderliggende aders zijn nagekeken en normaal zijn of in aanvulling op heelkunde.
Tab 4
Thrombosen - phlebitis - longembolen en open beenwonden
Ontsteking van een oppervlakkige ader of flebitis en een bloedklonter of thrombose in een diepe ader en een longembolie kunnen gevolgen zijn van zieke aders. Deze worden ook behandeld binnen onze dienst.