Stacks Image 3955

Een afspraak maken?
Dit kan u op de volgende nummers:

012 39 41 08
011 30 90 67
011 69 95 03

Stacks Image 3560
Adres Ziekenhuisopname
AZ Vesalius
Hazelereik 51
3700 Tongeren
012 39 61 11
Adres Raadpleging
Privé-praktijk Tongeren
Eeuwfeestwal 18/1
3700 Tongeren
012 39 41 08
Uren Raadpleging
Dr. Ludo Verougstraete:
Maandag: 14-18u
Dinsdag: 14-18u
Woensdag: 14-18u

Dr. Arjan Koppert:
Donderdag: 13-18u
S