Omschrijving van de aandoening:

Als het hartritme te traag is wordt er door de cardioloog beslist dat er een hartstimulator of pacemaker dient ingeplant te worden. Dit gebeurt dikwijls samen met een vaatchirurg.

Omschrijving van de aandoening:

Een port-a-cath of veneuze poortcatheter is een klein aanprikbaar onderhuids poortje op de borstkast verbonden met een buisje dat uitkomt vlak aan het hart.

Dit poortje wordt ingeplant om frequente toedieningen van bijvoorbeeld chemotherapie, bloednamen en intraveneuze bijvoeding mogelijk te maken. Nadien kan, in overleg met de oncoloog, deze terug verwijderd worden.

Omschrijving van de aandoening:

Voor patiënten kandidaat voor nierdialyse, kan het soms nodig zijn een AV-fistel aan te leggen op de arm. Dit is een verbinding tussen een slagader en ader die dan toelaat de dialyse mogelijk te maken. Soms wordt gebruik gemaakt van een kunststof prothese.

Patiënteninformatie:

Deze brochure is beschikbaar bij uw behandelende arts.

AV Fistel brochure

Omschrijving van de aandoening:

Voor sommige nierdialysepatiënten kan er geen AV-fistel aangelegd worden en zal er een dialysecatheter in de hals geplaatst worden.

  • Sternotomie duikende schildklier
  • Toegangschirurgie voor wervelzuilchirurgie via buik of borstkas