Spataders

Omschrijving van de aandoening:

Spataders kunnen zowel hinderlijk zijn in esthetisch opzicht als aanleiding geven tot zwaartegevoel, krampen, jeuk, ontsteking of flebitis en zelfs open been of ulcus.
De meest gekende behandeling is het heelkundig wegnemen van de zieke ader. We onderscheiden de stripping van de hoofdspatader en de wegname van kleine zijtakken via microincisies. Deze ingrepen worden uitgevoerd in dagopname.

Patiënteninformatie:

Deze brochures zijn beschikbaar bij uw behandelende arts.

Spataders klassiek

Radioablatie en laser behandeling:

Spataders kunnen, indien anatomisch mogelijk, ook op een chirurgisch minimaal invasieve manier behandeld worden met laser (EVLT) of radioablatie (VNUS).
Hierbij wordt de zieke hoofdspatader niet heelkundig uitgehaald maar dichtgeschroeid. Dit laat een sneller postoperatief herstel toe.

Patiënteninformatie:

Deze brochure is beschikbaar bij uw behandelende arts.

Spataders endoveneus

Sclerotherapie en foamsclerotherapie:

Kleine haarvaatjes kunnen, indien mogelijk, op de raadpleging drooggespoten worden indien de grote onderliggende aders zijn nagekeken en normaal zijn of in aanvulling op heelkunde. Bij herval kunnen de grotere vaten met schuimtherapie (foamsclerotherapie) behandeld worden.

Thrombosen - flebitis - longembolen en open beenwonden

Ontsteking van een oppervlakkige ader of flebitis en een bloedklonter of thrombose in een diepe ader en een longembolie kunnen gevolgen zijn van zieke aders. Deze worden ook behandeld binnen onze dienst.
Ook laattijdige gevolgen van een diepe veneuze trombose kunnen door stenting behandeld worden.
Pijnlijke stuwing in de onderbuik door bekkenspataders (pelvis congestie syndroom) en lymfoedeem door ziekten van de lymfebanen worden binnen onze dienst behandeld.