CURRICULUM VITAE

Dr. Isabelle Baeyens studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en studeerde af als Arts met onderscheiding. Daarna volgde zij gedurende 6 jaar een opleiding tot Geneesheer-Specialist in de Heelkunde en volgde een cursus Advanced Trauma Life Support. Hierna specialiseerde zij zich nog 2 jaar in de vaatheelkunde in UZ Gasthuisberg in de dienst van Professor Dr. Nevelsteen.

Sinds 2004 werkt zij als voltijds vaatchirurg in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt.

Opgegroeid in een huisartsenpraktijk vindt zij het belangrijk elk vaatheelkundig probleem te evalueren rekening houdend met alle andere medische aspecten en eigenheid van de patient en zij neemt dan ook de nodige tijd om dit te doen. Degelijk klinisch onderzoek en eigen duplexonderzoek zijn hierbij prioritair.

Zij blijft zich continu bijscholen en tracht de nieuwste endovasculaire technieken waar nodig te combineren met klassieke heelkundige operaties in de zogenaamde hybride ingrepen om patient op een zo weinig invasief mogelijke manier te behandelen, met ook de nodige aandacht voor conservatief en preventief beleid.
Haar interessegebied is zeer breed en ze heeft ruime ervaring met klassieke open en moderne endovasculaire arteriele en veneuze technieken, access, diabetische voet en chronische wondzorg.

Zij richtte de wondkliniek mee op waar zij bij elke patient met een wondprobleem de onderliggende oorzaak diagnosticeert en een behandelplan opstelt samen met wondverpleegkundige, zo nodig aangevuld met multidisciplinair advies, en in overleg met de patient. Zij was ook van in den beginne betrokken bij de diabetische voetkliniek en is steeds beschikbaar voor multidisciplinair overleg met endocrinologen en orthopedische voetchirurg en urgente heelkundige interventies.

Bij complexe problemen zal zij steeds overleggen met haar collegae binnen de associatie en ook met andere specialisten en zonodig patienten verwijzen voor de meest aangewezen behandeling.
Binnen de associatie draagt zij niet alleen zorg voor de patienten in het Jessa ziekenhuis te Hasselt maar zonodig ook in Het Sint Trudoziekenhuis in Sint Truiden en het Vesaliusziekenhuis in Tongeren.
Onze associatie staat garant voor een individuele aanpak en behandeling van elke patiënt met de grootste zorg, kunde en een menselijk gelaat.